OM OSS

parallax background

OM OSS

Alif förskola är en liten förskola med plats för 24 barn fördelade på två grupper – 12 platser för de allra yngsta och 12 platser för de något äldre. Alif förskolas värdegrund utgår ifrån läroplan för förskolan Lpfö 98/10, där det står: “En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. " Vår värdegrund baseras på att visa respekt, förståelse och tolerans för varandras olikheter och istället värna och ta tillvara på de värden som ligger i en kulturell mångfald. Hos oss kommer med olika spännande bakgrund och kulturer att mötas, vilket bidrar till att barnen människor utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Verksamheten fokuserar på mångfald, integration, kultur, språk och utveckling.
  • En förskola som kombinerar lek och lärande på ett unikt sätt som bidrar till barnens utveckling
    - Moe A.
  • En trygg och säker förskola som arbetar aktivt för att ge barnen alla de förutsättningar som behövs för att utvecklas och bli bättre
    - Sara L.
  • Alif förskolor är jätte duktiga på att förstå barn och utveckla deras förmågor utefter de behov som finns.
    - Lina S

+070 12 34 567