EN FÖRSKOLA SOM VERKLIGEN BRYR SIG
parallax background

OM ALIF FÖRSKOLOR


Alif förskola är en liten förskola med plats för 24 barn fördelade på två grupper – 12 platser för de allra yngsta och 12 platser för de något äldre. Alif förskolas värdegrund utgår ifrån läroplan för förskolan Lpfö 98/10, där det står: “En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

parallax background

VI ÄR UNIKA

Alif är en förskola som är lustfylld, spännande och kreativ. Vår lärande miljö är ständigt i förändring och av stor betydelse för barns lärande och där fantasi, kreativitet och mångfald är viktiga byggstenar. Vi ska ha ett utforskande arbetssätt och jobba bland annat med teman.

parallax background

VI SKAPAR DE FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GER BARNEN ALLA MÖJLIGHETER

+070 12 34 567